HLAVNÍ PARTNEŘI / MAIN PARTNERS

China General Nuclear Power Group
Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP)

PARTNEŘI / PARTNERS

Électricité de France
ATMEA Company
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Skupina ČEZ
ROSATOM State Atomic Energy Corporation
Správa úložišť radioaktivních odpadů
ZAT a.s., automatizace průmyslových procesů
I&C Energo a.s.
ALVEL, a.s.
Doosan Škoda Power

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS

Euro.cz / Ekonomika, byznys, finance
Časopis All for Power
PRO-ENERGY MAGAZÍN
Časopis ENERGETIKA
AtomInfo.cz
Peak.cz – peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

ORGANIZÁTOR / ORGANIZER

JMM Consulting

11. výroční konference o jaderné energetice

7. listopadu 2018 – Praha, Kaiserštejnský palác

NOVÁ GENERACE JADERNÝCH ELEKTRÁREN NASTUPUJE – ZKUŠENOSTI A POUČENÍ


8:30registrace a výdej konferenčních materiálů

dopolední sekce
moderátor: Karel KŘÍŽEK – konzultant, emeritní generální ředitel ÚJV Řež

9:00 Jiří MAREK – předseda NERS 2018
zahájení konference, přivítání účastníků a představení moderátora dopoledního programu Karla KŘÍŽKA

9:25 – 10:55

René NEDĚLA – náměstek ministryně průmyslu a obchodu, Sekce surovin a energetiky
úvodní slovo a vyzvaný referát:
ODPOVĚDNOST MPO PŘI ROZVOJI JADERNÉ ENERGETIKY – SOUČASNÝ STAV A PŘEDPOKLÁDANÉ NÁSLEDNÉ KROKY

David TRAMBA – analytik a redaktor, magazín Euro
ANALÝZA ČESKÉHO PŘÍSTUPU K ROZVOJI JADERNÉ ENERGETIKY – TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST

Marco MIGLIORELLI – Policy Officer, European Commission, DG ENER, Unit D2 "Nuclear energy, nuclear waste and decommissioning"
AN OVERVIEW OF THE POLICY FRAMEWORK IN THE EU NUCLEAR SECTOR AND INVESTMENTS OUTLOOK

Petr ZÁVODSKÝ – ředitel útvaru Výstavba jaderných elektráren, ČEZ, a.s.
PŘIPRAVENOST ČEZ K VÝSTAVBĚ NOVÝCH BLOKŮ, JAK POKRAČOVAT – INVESTOROVO HLEDÁNÍ OPTIMÁLNÍHO MODELU, MOŽNÁ KRITÉRIA

10:55 moderátorovo shrnutí, řízená diskuse
11:10 přestávka

11:25 – 12:30

Radek TRNĚNÝ – ředitel úseku Nové projekty, Doosan Škoda Power
ÚČAST ČESKÉHO PRŮMYSLU NA PROJEKTECH VÝSTAVBY – NAŠE KVALIFIKACE A SCHOPNOSTI

Karel STOČES – ředitel Divize Energetika, ZAT a.s. (prezentoval František KURAL, manažer obchodu)
Jiří PLISKA – ředitel technického rozvoje, I&C Energo a.s.
Výstavba nových bloků – Udržení a rozvoj znalostí a schopností

Vladimír WAGNER – vědecký tajemník a předseda Rady, Ústav jaderné fyziky AV ČR
STRUČNÝ PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU VÝSTAVBY A PROVOZU NOVÝCH VYSPĚLÝCH REAKTORŮ - DOSAŽENÍ ZRALOSTI

12:30 moderátorovo shrnutí, řízená diskuse

12:45 – 13:15

Jiří ŠEDIVÝ – armádní generál v záloze, bývalý nácelník Generálního štábu AČR
Petr ZÁVODSKÝ – ředitel útvaru Výstavba jaderných elektráren, ČEZ, a.s.
diskuze k tématu energetické strategie moderovaná Jirím Markem, predsedou NERS 2018

  • Co mají společného naše obranná a bezpečnostní strategie a strategie energetická?
  • Zaslouží si státní energetická strategie stejnou závaznost jako strategie obranná, a jaká míra veřejné diskuze je v obou případech přípustná a potřebná?

13:15 společný oběd

odpolední sekce
moderátor: Radek ŠKODA – Associate Professor, Západočeská univerzita v Plzni, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), ČVUT v Praze

14:30 – 16:25

Reprezentanti nejvýznamnějších světových dodavatelských firem, které se zajímají o výstavbu našich nových jaderných zdrojů, představí své nabízené projekty, současný stav jejich realizace i reference a poučení z již dokončených staveb


Patrick ZAK – Pre-Development & Marketing Director, EDF – New Nuclear Projects and Engineering
Hiroshi SASAKI – Deputy Director, Nuclear Energy Systems Department, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Xavier OWEN – Commercial Lead, Strategic supplier engagement, EDF Energy – Hinkley Point C – Nuclear New Build
Yong-soo, KIM – General Manager, Overseas Business Department, Korea Hydro & Nuclear Power
Deog-min, SEO – Project Manager, UAE Project Center, Korea Hydro & Nuclear Power
Yun LIU – Marketing Manager, Department of International Cooperation, China General Nuclear Power Corporation
Zdeněk ŠÍMA – jednatel, Rosatom Central Europe s.r.o.

16:45 společenské setkání – networking