HLAVNÍ PARTNEŘI / MAIN PARTNERS

China General Nuclear Power Group
Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP)

PARTNEŘI / PARTNERS

Électricité de France
ATMEA Company
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Skupina ČEZ
ROSATOM State Atomic Energy Corporation
Správa úložišť radioaktivních odpadů
ZAT a.s., automatizace průmyslových procesů
I&C Energo a.s.
ALVEL, a.s.
Doosan Škoda Power

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS

Euro.cz / Ekonomika, byznys, finance
Časopis All for Power
PRO-ENERGY MAGAZÍN
Časopis ENERGETIKA
AtomInfo.cz
Peak.cz – peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

ORGANIZÁTOR / ORGANIZER

JMM Consulting

Yong-soo, KIM

Yong-soo, KIM   General Manager, Overseas Business Department, Korea Hydro & Nuclear Power

Dr. Kim získal Ph.D na katedře jaderného inženýrství Soulské národní univerzity v Jižní Koreji v roce 2004. Od svého vstupu do společnosti Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) v roce 2007 se po dobu 10 let zabýval širokou škálou výzkumných a vývojových aktivit v oblasti jaderně energetických technologií, konkrétně působil jako projektový manažer zodpovědný za vývoj EU-APR a certifikaci EUR. Před tím Dr. Kim pracoval jako inženýr jaderného managementu a inženýr řízení efektivity v JE Hanbit 3 & 4 (1992-2000) a v letech 2000 až 2006 provozoval jadernou inženýrskou společnost. V roce 2017 Dr. Kim nastoupil do oddělení zámořského obchodu, kde v současnosti působí jako generální ředitel odpovědný za rozvoj nových obchodů na globálním jaderném trhu.

Karel KŘÍŽEK

Karel KŘÍŽEK   konzultant, emeritní předseda představenstva a generální ředitel ÚJV Řež

Vystudoval technickou kybernetiku na Západočeské univerzitě v Plzni a později získal manažerský titul na Sheffield Hallam University. Má zkušenosti v oblasti projektování, výstavby a uvádění jaderných elektráren do provozu. Mnoho let působil v oblasti technické podpory provozu jaderných elektráren a byl ředitelem inženýrské sekce společnosti ČEZ. Do poloviny roku 2018 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem ÚJV Řež. Během své kariéry pracoval s mnoha univerzitami a společnostmi na řešení energetických projektů.

Yun LIU

Yun LIU   Marketing Manager, Department of International Cooperation, China General Nuclear Power Corporation

Liu Yun získal MBA titul na Manchester Business School v roce 2015. Je také držitelem bakalářského titulu v oboru tepelné a energetické techniky a magisterského titulu v oboru řízení projektů v Číně. V letech 2003 až 2013 působil při spouštění uhelných a jaderných elektráren, kde během desetileté praxe získal významné znalosti v oblasti plánování a řízení projektů. V roce 2015 se zúčastnil jednání o akcionářských dohodách v britském jaderném projektu Sizewell C. Od roku 2017 pracuje jako marketingový manažer na rozvoji trhu jaderně energetických projektů CGN v České republice.

Jiří MAREK

Jiří MAREK   NERS 2018 Conference Chairman

Konzultant v oblasti energetiky, jednatel a společník firmy JMM CS spol. s r.o., která pod značkou JMM consulting působí v oblasti poradenství a realizací odborných akcí. Po absolvování Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT pracoval ve výzkumu, v energetice pracuje od roku 1974 (v ČEZ do roku 1996). V posledních více než 20 letech působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, předseda a místopředseda dozorčí rady ČEZu, člen dozorčích rad několika energetických distribučních společností a poradce náměstka ministra financí. V souvislosti s tím se podílel na reorganizaci státní správy v energetice i na formování státní energetické politiky, na založení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a na přípravě privatizace české energetiky. Specializuje se na popularizační publikační činnosti, zejména v jaderné energetice a má rozsáhlé zkušenosti z organizování mezinárodních a specializovaných odborných konferenci a fór. Jeho vyjádření k procesům v energetice jsou uváděné v TV, rozhlase i ekonomických periodikách. V roce 2014 byl zvolen presidentem spolku Jaderní veteráni.

Marco MIGLIORELLI

Marco MIGLIORELLI   Policy Officer, European Commission, DG ENER, Unit D2 Nuclear energy, nuclear waste and decommissioning

Marco Migliorelli absolvoval v roce 2005 ekonomickou fakultu římské univerzity "Tor Vergata" v Římě v Itálii, kde také v roce 2015 získal titul PhD v oboru bankovnictví. Svou profesní kariéru zahájil jako manažerský konzultant v oblasti bankovnictví a v roce 2013 nastoupil do evropských institucí. Ve své současné pozici odpovídá za analýzu řady ekonomických a finančních aspektů jaderného palivového cyklu a podílí se procesu tvorby politiky Evropské komise v oblasti jaderné energie. Je také autorem řady publikací v oblasti financí.

René NEDĚLA

René NEDĚLA   náměstek ministryně průmyslu a obchodu, Sekce surovin a energetiky

Vystudoval ČVUT, Fakultu strojní, Ústav přístrojové a řídicí techniky, obor automatizované řízení (Ing.). Dále vystudoval Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu (Ing.). Absolvoval Florence School of Regulation - Annual Training Course on Regulation of Energy Utilities (Certificate of Attendance). Od roku 2011 působil na Energetickém regulačním úřadě v několika pozicích od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace. Zároveň přednášel technické předměty na ČVUT, fakultě strojní a následně na ČZU, technické fakultě. Působil v různých vládních a nevládních pracovních skupin pro oblast energetiky, ale i vodárenství. V září 2018 se stal náměstkem ministryně průmyslu a obchodu – sekce surovin a energetiky.

Xavier OWEN

Xavier OWEN   Commercial Lead, Strategic Supplier Engagement, EDF Energy – Hinkley Point C – Nuclear New Build

Před nástupem do NNB v září 2014 pracoval Xavier na britském velvyslanectví v Paříži, kde pokrýval sektory jaderné energetiky i obnovitelných zdrojů a obrany a bezpečnosti. V NNB je Xavier zodpovědný za pomoc zámořským dodavatelům, kteří se chtějí přímo angažovat v zakázkách pro nové jaderné zdroje, stejně jako pro jejich klíčové dodavatelské partnery. Úzce spolupracuje s týmem pro rozvoj dodavatelského řetězce společnosti CGN, stejně jako s EDF China, a prostřednictvím své práce poskytuje zpětnou vazbu z JE Taishan projektu, včetně usnadnění partnerství tam, kde to má z obchodního hlediska smysl. Xavier pracuje v Bridgewater House v Bristolu a podporuje týmy pro zakázky nových jaderných zdrojů v Bristolu, Paříži a Tours.

Jiří PLISKA

Jiří PLISKA   ředitel technického rozvoje, I&C Energo a.s.

Jiří Pliska v roce 1979 absolvoval Fakultu strojní VUT Brno, v roce 1988 postgraduální studium na ČVUT Praha (Tvorba programových systémů) a v roce 2015 Licenční studium na Univerzitě Pardubice (Statistické zpracování experimentálních dat). Kariéru v energetice zahájil v roce 1982 na JE Dukovany, kde působil v oblasti měření a regulace. V této profesi pokračuje ve společnosti I&C Energo, kde prošel řadou technických a manažerských funkcí. V současné době je ředitelem technického rozvoje. Hlavní oblastí odborného zájmu je aplikace matematické statistiky a simulačních modelů pro zvýšení kvality měření, supervize a diagnostiky technologických zařízení a zvýšení výkonu tepelných elektráren. Je členem spolku Jaderní veteráni. Publikuje časopisecké články zaměřené na energetiku, vystupuje na konferencích a pořádá odborný seminář na téma Optimalizace energetických výroben. V současné době spolupracuje s MAAE v oblasti Monitorování a optimalizace tepelné výkonnosti provozu JE.

Hiroshi SASAKI

Hiroshi SASAKI   Deputy Director, Nuclear Energy Systems Department, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Vystudoval fakultu mezinárodní politiky a ekonomiky Aoyama Gakuin University a v roce 1989 nastoupil do společnosti MHI. Má téměř 30 let zkušeností v oblasti marketingu, především v oblasti jaderných zařízení, jaderného paliva a nových reaktorů pro domácí i zahraniční zákazníky na úrovni manažerských pozic. Byl také pověřen plánováním a realizací několika organizačních restrukturalizací a projektů fúzí a akvizic. V současné době je zodpovědný za marketing nových jaderných technologií pro celý svět.

Deog-min, SEO

Deog-min, SEO   Project Manager, UAE Project Center, Korea Hydro & Nuclear Power

V roce 1993 absolvoval Katedru elektrotechnickou v Chungbuk National University v Jižní Koreji. Následně nastoupil do Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP), kde se již více než 25 let zabývá širokou škálou provozních a údržbářských činností jaderných elektráren. Má rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti při zlepšování výkonu starých zařízení v oblasti kontroly a řízení dlouhodobě provozovaných jaderných elektráren. Pracoval ve spouštěcím a provozním týmu JE Hanbit 3 & 4 (1993-1998) a I & C týmu JE Hanbit 3 a 4 a JE Hanul 3 a 4 (1998-2007), poté působil v ústředí firmy jako člen a vedoucí týmu I & C v oddělení správy údržby (2008-2016). V roce 2008 získal kvalifikaci Project Management Professional a v roce 2014 magisterský titul v řízení projektů na Graduate School of Business Administration, Soongsil University. V roce 2018 D. Seo nastoupil do projektového střediska ve Spojených arabských emirátech, kde je jako Projektový manažer zodpovědný za celkové řízení projektu JE Barakah.

Karel STOČES

Karel STOČES   ředitel divize Energetika, ZAT a.s.

Od devadesátých let pracoval na technických pozicích ve společnosti ZAT a.s. v oblasti projektování a realizace komplexních dodávek systémů kontroly a řízení v rámci klasické energetiky v České republice i v zahraničí. Od roku 2000 se věnoval oblasti projektování a realizaci komplexních dodávek systémů kontroly a řízení v jaderné energetice v České republice i v zahraničí a od roku 2008 působil v různých manažerských pozicích s tím, že v současné době je ředitelem divize Energetika. Tato divize zajišťuje dodávky produktů a řešení s bezpečnostními a nebezpečnostními řídicími systémy ZAT SandRA pro řízení jaderných a konvenčních technologií, výrobu energií, pomocných provozů, distribuci energie, výzkumných technologií a komplexních služeb souvisejících s jejich provozem.

Jiří ŠEDIVÝ

Jiří ŠEDIVÝ   armádní generál v záloze, bývalý náčelník Generálního štábu AČR

Jako první český student studoval na Vysoká válečné škole Armády Spojených Států Amerických. Do konce roku 1995 vedl brigádu rychlého nasazení a v roce 1996 velel prvnímu českému kontingentu v misi IFOR v Bosně a Hercegovině. V letech 1997-8 pracoval ve funkci velitele pozemních vojsk a náčelníka operační sekce GŠ AČR. 1. května 1998 byl jmenován náčelníkem Generálního štábu Armády ČR zodpovědným za celkový systém obrany ČR, přípravu a výcvik vojsk. Hlavním úkolem bylo i řízení realizace vojenských opatření spojených se vstupem ČR do NATO. Po uvolnění do zálohy v roce 2003 založil poradenskou společnost Generals s.r.o. se zaměřením na oblast bezpečnosti a řízení projektů a působil v dozorčích radách firem zabývajících se bezpečnostní problematikou. Soustřeďuje se na obrannou problematiku a ochranu státní kritické infrastruktury. Je zakládajícím členem České Euro-Atlantické Rady, účastníkem řady konferencí k otázkám bezpečnosti a obrany. Tato témata přednáší na vysokých školách, či pro zahraniční partnery.

Zdeněk ŠÍMA

Zdeněk ŠÍMA   jednatel, Rosatom Central Europe s.r.o.

Vystudoval zahraniční obchod na pražské Vysoké škole ekonomické, od roku 1983 pracoval ve společnosti ŠKODAEXPORT. Zahraniční zkušenosti získal mj. za dlouhodobého pobytu v Pákistánu v letech 1989-1992 při realizaci výstavby a rekonstrukcí elektráren a projektů v metalurgii. V dalších letech zodpovídal ve ŠKODAEXPORTu za velké zahraniční projekty především v klasické energetice i v dalších oborech (metalurgie, oil+gas). Od roku 2009 pracoval v útvaru Výstavba jaderných elektráren společnosti ČEZ jako manažer obchodního řízení projektů. Po krátkém působení ve společnosti Chladicí věže Praha přijal v roce 2012 pracovní nabídku ruské státní společnosti Rosatom.

Radek ŠKODA

Radek ŠKODA   Associate Professor, Západočeská univerzita v Plzni, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze

Radek získal titul M.Sc. v oboru experimentální fyziky částic na University of Bergen (1998) a Ph.D. v oboru Jaderné inženýrství na ČVUT (2002). Má rovněž akademické vzdělání v ekonomice, kde se nejprve zaměřil na kvantitativní financování pro nadnárodní banky v Dublinu a Londýně. Následně vyučoval jaderné inženýrství na ČVUT v Praze. Je také externím přednášejícím na North West University, Potchefstroom v jižní Africe, Polytech St. Peterburg a World Nuclear University, Oxford. Radkovy přednášky se týkají jaderného paliva, ekonomiky palivového cyklu a neutroniky. V oblasti výzkumu byl Radek ředitelem Střediska pro jadernou vědu na univerzitě Texas A & M, kde vedl experimenty s jadernými reaktory TRIGA a AGN-201. Nyní v Praze vede vědecký výzkumný tým zabývající se jaderným palivem a koordinuje Intercontinental Nuclear Institute.

David TRAMBA

David TRAMBA   analytik a redaktor, magazín Euro

David Tramba je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance. Po dokončení studií se zaměřil na oblast ekonomické žurnalistiky, ve které působí od roku 2002. Prvních osm let pracoval v České informační agentuře jako redaktor s odpovědností za obor energetiky. Energetickým tématům se věnoval i v dalších působištích – v Lidových novinách (2010-13), týdeníku Ekonom (2013-15) a elektronickém týdeníku Dotyk Byznys. Od prosince roku 2016 pracuje v týdeníku Euro. Vedle energetiky se zabývá oblastí investování, průmyslu a makroekonomického vývoje. Zaměřuje se na hlubší analytické články, ale také na odhalování kauz ze zákulisí byznysu. Je též hlavním autorem publikací Česká energetika (ročníky 2013, 2014 a 2015), Atom Energy Outlook (2015) a Euro Top Miliardáři ČR a SR (2017 a 2018).

Radek TRNĚNÝ

Radek TRNĚNÝ   ředitel úseku Nové projekty, Doosan Škoda Power

Radek Trněný absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. Od devadesátých let pracoval na technických a později manažerských pozicích ve společnostech ČKD, Elin a ABB v oblasti projektování a realizace komplexních dodávek do průmyslové výroby a energetiky v České republice i v zahraničí. Od roku 2004 se věnuje mezinárodnímu obchodu v oblasti dodávek parních turbín pro klasickou i jadernou energetiku ve společnosti Doosan Škoda Power, kde je od roku 2012 ředitelem nových projektů.

Vladimír WAGNER

Vladimír WAGNER   vědecký tajemník a předseda Rady, Ústav jaderné fyziky AV ČR

Vladimír Wagner je jaderný fyzik, který absolvoval tento obor na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Působí v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, kde se zaměřuje na studium velmi horké a husté jaderné hmoty a možností využití urychlovačem řízených transmutačních technologií, přednáší na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a je členem Komise pro energetiku AV ČR. V souvislosti s jeho hlubokým zájmem o energetiku, zejména jadernou, se stal členem poradní komise vlády pro energetiku, která se podílela na tvorbě aktualizace státní energetické koncepce přijaté v roce 2015, a nyní spolupracuje na studii české energetiky pro Hospodářskou komoru ČR. Zabývá se popularizaci vědy, fyziky i energetiky, přednáší pro studenty i veřejnost, je autorem stovek článků v této oblasti, spoluautorem dvou knih o energetice (Perspektivy české energetiky a Česká energetika na křižovatce) a autorem knihy o havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě (Fukušima I poté).

Patrick ZAK

Patrick ZAK   Pre-Development & Marketing Director, EDF – New Nuclear Projects and Engineering

Patrick Zak absolvoval Ecole Nationale Supérieure des Techniques Industrielles et des Mines de Douai a pro EDF začal pracovat v roce 1982. Během své třicetileté kariéry v EDF působil na různých manažerských pozicích v řadě jaderných elektráren flotily EDF, například v Cruas jako vedoucí provozního úseku od roku 1993 do roku 1998.
Má mezinárodní zkušenosti, na začátku devadesátých let se podílel na přípravě a provozu jaderné elektrány Daya Bay v Číně, později působil v dceřiné společnosti EDF v Polsku, kde od roku 1999 do roku 2004 vedl obchodní oddělení v EC Krakow (1260 MW / 460MWe kogenerační jednotka ve vlastnictví EDF) a byl členem představenstva EC Zielona Góra (uhelná kogenerační jednotka), kde měl na starosti projekt paroplynového cyklu. Po návratu zpět do Francie byl jmenován zástupcem projektového manažera projektu UK EPR Engineering Division EDF, následovně byl zástupcem vedoucího čínské divize EDFv Pekingu, odpovědným za rozvoj a správu aktiv. Od začátku roku 2016 působí Patrick Zak jako Predevelopment & Marketing Director - New Nuclear Projects and Engineering Direction, Development Division EDF.

Petr ZÁVODSKÝ

Petr ZÁVODSKÝ   ředitel útvaru Výstavba jaderných elektráren, ČEZ, a.s.

Petr Závodský je absolventem elektrotechnické fakulty Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Ve společnosti ČEZ pracuje od roku 1994. Začínal v Jaderné elektrárně Temelín v několika pozicích při výstavbě prvních dvou bloků, mimo jiné jako manažer projektu nezávislé verifikace a validace software bezpečnostních systémů. V září 2006 přešel do nově vznikajícího útvaru připravujícího nové jaderné zdroje a byl zodpovědný za technickou část marketinkového průzkumu a přípravu dokumentace pro výběrové řízení. V dubnu 2009 se stal ředitelem útvaru Výstavba jaderných elektráren se zodpovědností za připravované jaderné projekty Skupiny ČEZ. Je místopředsedou představenstva ČEZ Bohunice a.s., členem představenstva Škoda Praha, a.s., členem dozorčí rady Jadrové energetické spoločnosti Slovenska a.s. (JESS) a předsedou dozorčích rad nově založených společností Elektrárna Dukovany II, a.s. a Elektrárna Temelín II, a.s.. Ve Stálém výboru pro jadernou energetiku zastupuje Alianci české energetiky.